Pomáháme

Zastáváme pravidlo, že je důležité umět pomáhat. Pravidelně finančně podporujeme nestátní neziskovou organizaci Medou, která vznikla z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí s cílem pomoci jim zapojit se do života běžné společnosti.

 

CDS Medou

Organizace Medou působí v Humpolci.  Činnost se odvíjí od poslání poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku. Zapojte se i vy a pomozte vytvořit prostředí, kde budou moci lidé se zdravotním postižením prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními.

 

Chcete vědět o aktivitách CDS Medou více? Navštivte web www.medou-humpolec.cz.